Nieuws

Beste leden,

Aangezien de Corona maatregelen verder aangescherpt zijn en de horeca tot en met 11 november gesloten blijft, wordt de competitie uitgesteld tot januari 2021. In de loop van december kijken we op basis van de situatie dan of we in januari kunnen starten met de competitie. Doordat we vooraf rekening hebben gehouden met het risico dat de competitie uitgesteld of onderbroken zou worden, hebben we kleine poules gemaakt. Al we in januari kunnen starten kunnen we toch nog een hele competitie spelen.

Als de horeca na 11 november wel weer open mag, dan hervatten we wel z.s.m. de PK’s. Zoals we in eerdere mail al hebben gezegd, kunnen we PK’s indelen in locaties waar 1,5 meter afstand houden redelijkerwijs mogelijk is. Bovendien worden de PK’s overdag gespeeld en is het in de locaties meestal ook rustiger.

 

Het is voor iedereen een moeilijke tijd en alleen door ons allemaal aan de regels te houden kunnen we het aantal besmettingen omlaag krijgen. Let op jezelf, let op elkaar en blijf vooral gezond!

 

 

Met sportieve groeten,
Namens het betuur,

 

Karel Swarts
Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

Website district: www.knbb-shertogenbosch.nl
Website gewest MN: www.gewest-mn.knbbcarambole.nl

 

Beste leden,

Zojuist hebben wij onderstaande mail aan de secretarissen, voorzitters en teamleiders gestuurd.

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel zullen hebben gehoord, zijn de maatregelen om de toename van het aantal Corona besmettingen een halt toe te roepen gisteren verder aangescherpt. De sluitingstijd van de horeca is teruggebracht naar 22:00 uur. Hierdoor wordt het haast onmogelijk om ’s-avonds nog competitiewedstrijden te kunnen spelen.

We hebben diverse opties overwogen, zoals eerder starten en eventueel zelfs op zaterdag en zondag competitie spelen. We hebben hier om de volgende redenen echter niet voor gekozen:

  • Niet alle spelers van teams kunnen om bijvoorbeeld 18:00 uur starten met de wedstrijden vanwege werk of privé omstandigheden;
  • Niet in alle locaties is het mogelijk om de wedstrijden op zaterdag of zondag te spelen. Bovendien geldt ook hier dat niet alle spelers dat kunnen;
  • Om de verdere toename van besmettingen in te dammen, is het ook van belang verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Het is dan niet handig om met meerdere mensen in een auto van de ene gemeente naar de andere gemeente te rijden. 

Wij hebben als districtsbestuur daarom besloten om de avondcompetitie minimaal uit te stellen tot en met vrijdag 23 oktober. Dinsdag 20 oktober is er weer een persconferentie. Direct daarna nemen we een besluit t.a.v. het wel of niet starten van de competitie. Als de sluitingstijd van de horeca wordt verruimd, dan kunnen we de competitie weer starten. Wordt de sluitingstijd van 22:00 uur gehandhaafd, dan stellen we start van de competitie direct uit tot maandag 4 januari 2021.

Zodra we meer zekerheid hebben over het wel of niet opnieuw opstarten van de competitie bekijken we wat we doen met de niet gespeelde wedstrijden. Hiervoor hebben we al diverse opties besproken. Afhankelijk wanneer we weer kunnen gaan biljarten kiezen we de beste optie. De wedstrijden die gisteravond zijn gespeeld nemen we in ieder geval mee in het vervolg van de competitie.

 

Blijf vooral allemaal gezond en blijf hopen op betere tijden!

 

Met sportieve groeten,
namens het districtsbestuur,

 

Karel Swarts

Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.
Website district: www.knbb-shertogenbosch.nl
Website gewest MN: www.gewest-mn.knbbcarambole.nl

 

 

Beste leden,

 

Onderstaande mail is vandaag aan de voorzitter, secretarissen en teamleiders gestuurd: 


In navolging op ons besluit om de start van de competitie met 4 weken uit te stellen, heeft het bestuur besloten de verenigingen financieel tegemoet te komen. Komend seizoen geven wij daarom bovenop de reeds verleende korting op de contributie van 10% een extra korting van 35%. In totaal krijgt u komend seizoen dus een korting van 45% op zowel de individuele- als teamcontributie. Dit geldt uitsluitend voor de contributie die u aan het district bent verschuldigd en niet voor de contributie die aan KNBB moet worden betaald. Daar hebben wij als district  geen invloed op.


We hopen hiermee de teleurstelling over uitstel van de competitie enigszins te kunnen verzachten. Samen met u hopen wij dat de omstandigheden medio september zodanig zijn, dat we 28 september op een verantwoorde manier toch met de competitie kunnen starten. Ook wij zouden niets liever doen dan lekker een potje gaan biljarten, maar helaas laat de ontwikkelingen dat op dit moment naar onze mening niet toe.


De komende weken bellen onze wedstrijdleiders alle verenigingen en locaties, om te inventariseren of men van mening is dat biljarten in de lokaliteit mogelijk is met inachtneming van 1,5 meter afstand en hoe men denkt over eventuele start competitie op 28 september. De informatie die we op deze wijze ophalen, nemen we mee in de besluitvorming medio september.


Hou afstand, neem de hygiëne maatregelen in acht en blijf vooral gezond!

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,

 

Karel Swarts

Voorzitter/secretaris KNBB district ‘s-Hertogenbosch e.o.