Bestuursleden

Voorzitter

C.C. (Karel) Swarts
Wilhelminalaan 27
5482 AA Schijndel

06-22713350

 

e-mail

Secretaris

C.C. (Karel) Swarts
Wilhelminalaan 27
5482 AA Schijndel

06-22713350

 

e-mail

Penningmeester

M. (Marga) Klein
Orthen 88
5231 XS 's-Hertogenbosch

 

073-6423205

e-mail

Wedstrijdleider Libre

A. (Astrid) Martin
Orthen 88
5231 XS 's-Hertogenbosch

 

073-6423205

e-mail

Wedstrijdleider driebanden

A. (Astrid) Martin
Orthen 88
5231 XS 's-Hertogenbosch

 

073-6423205

e-mail

Wedstrijdleider dagcompetitie

Th. (Theo) van Beekveld
Lariestraat 4
5473 VL Heeswijk-Dinther

06-53244678

 

e-mail

Wedstrijdleider PK's

N.H.I.F. (Nico) van Alebeek
De Bariks 14
5473RX Heeswijk-Dinther

06-22711118

 

e-mail

Ledenadministratie

M. (Marga) Klein
Orthen 88
5231 XS 's-Hertogenbosch

 

073-6423205

e-mail

Coördinator arbiterszaken

J.A.M. (Johan) Beaard
Dennendreef 5-223
5282HK Boxtel

06-49742042

 

e-mail

Jeugdcoördinator

C.C. (Karel) Swarts
Wilhelminalaan 27
5482 AA Schijndel

06-22713350

 

e-mail

Webmaster

C.C. (Karel) Swarts
Wilhelminalaan 27
5482 AA Schijndel

06-22713350

 

e-mail

Rooster van aftreden

   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024 
 Voorzitter/plv. secretaris (C.C. Swarts)     X     X    
 Penningmeester (M. Klein)   X     X     X
 Lid (A. Martin)       X     X  
                 
 Lid (N.H.I.F. van Alebeek)     X     X    
 Lid (J.A.M. Beaard)     X     X    
 Lid (Th. Van Beekveld X     X     X  

Financiële Advies Commissie

Samenstelling FAC 2019-2020

Ivo Smits
Bram Rozenboom
Bart Wellerd

Ereleden, Leden van Verdienste enz.

De KNBB heeft verschillende mogelijkheden om leden te onderscheiden. Zodra iemand vindt dat een lid in aanmerking komt voor een onderscheiding, kan men een verzoek hiertoe indienen bij het districtsbestuur. Het districtsbestuur beoordeelt vervolgens of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Op districtsniveau kennen we de volgende onderscheidingen:

  • Lid van verdienste
  • Erelid
  • Districtsridder

Voor zeer bijzondere verdiensten heeft het districtsbestuur daarnaast de mogelijkheid een lid bij het bondsbestuur voor te dragen voor een onderscheiding. De KNBB kent de volgende onderscheidingen:

  • Erelid
  • Bondsridder
  • Zilveren erespeld
  • Gouden erespeld

Ereleden van het district

M.J. van Eijk †
H.G.A. Wellerd
I.A. Wellerd
A.Th.M. van de Griendt
S. Wierda
H.G. Rikkerink
F.M.W. Frunt

Lid van Verdienste van het district

K. Dekkers †
G. van der Sluijs †
Ch.C. Treuren
H.A. de Groot
L.W. Stakenburg
J. Rooijackers
L. van Hastenberg
H. van Til
N.H.J.F. van Alebeek
A. Lopulalan
F. van Keijzerswaard †
J.J. van de Hove
J.A.M. Beaard
W.J.A. van Gils
A. van den Heuvel
G.J. van Diem

Districtsridder

F.A.H.M. de Kock
S. Wierda

Lid van verdienste van het gewest Midden-Nederland

S. Wierda

Erelid van de KNBB

A.Th.M. van de Griendt
F.A.H.M. de Kock

Gouden erespeld van de KNBB

M.J. van Eijk †
S. Wierda

Bondsridder van de KNBB

M.J. van Eijk †
S. Wierda
G.N Millenaar †