Nieuws

Vacature arbiters coordinator

Beste leden,

Nadat Johan Beaard te kennen heeft gegeven te stoppen als bestuurslid van KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o., heeft Nico van Alebeek, naast zijn taak als wedstrijdleider PK, de rol van arbiters coördinator op zich genomen. Ondanks dat dit goed gaat, heeft het bestuur toch besloten om voor de rol van arbiters coördinator een vacature open te stellen. De reden hiervoor is dat het bestuur het vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid niet wenselijk acht als teveel voor het district belangrijke taken bij één persoon belegd zijn.

 

De taken van de arbiters coördinator bestaan uit:

  • Twee keer per jaar overleg met de arbiters (indeling seizoen, wat gaat goed, wat kan beter etc.).
  • Toewijzen arbiters voor PK’s (in overleg met wedstrijdleider PK).
  •           Declaraties vergoedingen arbiters en organisatie opstellen en naar de penningmeester van het district mailen.
  •           Drie tot vier keer een bestuursvergadering bijwonen.
  •           Eén keer per jaar de Algemene ledenvergadering bijwonen. 

Wat staat hier tegenover? Je maakt je natuurlijk allereerst nuttig voor de leden van het district, je maakt deel uit van een gezellig en gemotiveerd bestuur en er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Heb je interesse of ken je iemand die deze rol zou kunnen/willen vervullen? Dan horen we dat graag. Voor meer inhoudelijke informatie over de rol van arbiters coördinator kun je contact opnemen met Nico van Alebeek (, 06-22711118).

 

Met sportieve groeten,

Karel Swarts
Voorzitter KNBB district 's-Hertogenbosch e.o.