Coronaregels voor biljarten m.i.v. 25 september

Met ingang van komende zaterdag (25 september) heeft de Overheid haar coronaregels aangepast voor de horeca. Aangezien onze biljartsport hier nauw mee verbonden is, heeft het bestuur zich gebogen over de consequenties.

 

Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs.

De KNBB heeft het afgelopen anderhalf jaar telkens het overheidsbeleid gerespecteerd en gevolgd. Dat doen we ook nu en weer. 

Dat betekent onder meer het volgende:

  • Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot de lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamcaptains zullen hiervoor actie moeten ondernemen en bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.
  • Het is mogelijk wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig aangegeven bij de tegenstander en de wedstrijdleider. 
  • Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten nemen als gevolg van het overheidsbeleid.

 

De voorzitters, secretarissen en teamleiders worden ook apart per mail geïnformeerd.

 

We hopen op eenieders begrip en kijken er naar uit dat we ondanks deze ingewikkelde tijden er een mooi en sportief seizoen van maken! Neem bij vragen contact op met de wedstrijdleider.

 

Namens het bestuur,

 

Karel Swarts

Voorzitter/secretaris