Uitstel districtscompetitie 2020-2021

Beste leden,

Zojuist hebben wij onderstaande mail aan de secretarissen, voorzitters en teamleiders gestuurd.

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel zullen hebben gehoord, zijn de maatregelen om de toename van het aantal Corona besmettingen een halt toe te roepen gisteren verder aangescherpt. De sluitingstijd van de horeca is teruggebracht naar 22:00 uur. Hierdoor wordt het haast onmogelijk om ’s-avonds nog competitiewedstrijden te kunnen spelen.

We hebben diverse opties overwogen, zoals eerder starten en eventueel zelfs op zaterdag en zondag competitie spelen. We hebben hier om de volgende redenen echter niet voor gekozen:

  • Niet alle spelers van teams kunnen om bijvoorbeeld 18:00 uur starten met de wedstrijden vanwege werk of privé omstandigheden;
  • Niet in alle locaties is het mogelijk om de wedstrijden op zaterdag of zondag te spelen. Bovendien geldt ook hier dat niet alle spelers dat kunnen;
  • Om de verdere toename van besmettingen in te dammen, is het ook van belang verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Het is dan niet handig om met meerdere mensen in een auto van de ene gemeente naar de andere gemeente te rijden. 

Wij hebben als districtsbestuur daarom besloten om de avondcompetitie minimaal uit te stellen tot en met vrijdag 23 oktober. Dinsdag 20 oktober is er weer een persconferentie. Direct daarna nemen we een besluit t.a.v. het wel of niet starten van de competitie. Als de sluitingstijd van de horeca wordt verruimd, dan kunnen we de competitie weer starten. Wordt de sluitingstijd van 22:00 uur gehandhaafd, dan stellen we start van de competitie direct uit tot maandag 4 januari 2021.

Zodra we meer zekerheid hebben over het wel of niet opnieuw opstarten van de competitie bekijken we wat we doen met de niet gespeelde wedstrijden. Hiervoor hebben we al diverse opties besproken. Afhankelijk wanneer we weer kunnen gaan biljarten kiezen we de beste optie. De wedstrijden die gisteravond zijn gespeeld nemen we in ieder geval mee in het vervolg van de competitie.

 

Blijf vooral allemaal gezond en blijf hopen op betere tijden!

 

Met sportieve groeten,
namens het districtsbestuur,

 

Karel Swarts

Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.
Website district: www.knbb-shertogenbosch.nl
Website gewest MN: www.gewest-mn.knbbcarambole.nl