Extra korting contributie seizoen 2020-2021

Beste leden,

 

Onderstaande mail is vandaag aan de voorzitter, secretarissen en teamleiders gestuurd: 


In navolging op ons besluit om de start van de competitie met 4 weken uit te stellen, heeft het bestuur besloten de verenigingen financieel tegemoet te komen. Komend seizoen geven wij daarom bovenop de reeds verleende korting op de contributie van 10% een extra korting van 35%. In totaal krijgt u komend seizoen dus een korting van 45% op zowel de individuele- als teamcontributie. Dit geldt uitsluitend voor de contributie die u aan het district bent verschuldigd en niet voor de contributie die aan KNBB moet worden betaald. Daar hebben wij als district  geen invloed op.


We hopen hiermee de teleurstelling over uitstel van de competitie enigszins te kunnen verzachten. Samen met u hopen wij dat de omstandigheden medio september zodanig zijn, dat we 28 september op een verantwoorde manier toch met de competitie kunnen starten. Ook wij zouden niets liever doen dan lekker een potje gaan biljarten, maar helaas laat de ontwikkelingen dat op dit moment naar onze mening niet toe.


De komende weken bellen onze wedstrijdleiders alle verenigingen en locaties, om te inventariseren of men van mening is dat biljarten in de lokaliteit mogelijk is met inachtneming van 1,5 meter afstand en hoe men denkt over eventuele start competitie op 28 september. De informatie die we op deze wijze ophalen, nemen we mee in de besluitvorming medio september.


Hou afstand, neem de hygiëne maatregelen in acht en blijf vooral gezond!

 

Met sportieve groeten,

Namens het bestuur,

 

Karel Swarts

Voorzitter/secretaris KNBB district ‘s-Hertogenbosch e.o.