Uitstel districtscompetitie 2020-2021

Beste leden,

Vandaag hebben wij de voorzitters, secretarissen en teamleiders per mail geinformeerd over onderstaand besluit om de start van de districtscompetitie met 4 weken uit te stellen.

Zorgen om het toenemend aantal Corona besmettingen in combinatie met het feit dat niet alle locaties in ons district voldoende ruimte hebben om 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, hebben ertoe geleid dat het districtsbestuur heeft besloten de start van de competitie minimaal uit te stellen tot maandag 28 september. Let op: we beginnen maandag 28 september dus met de wedstrijden die dan in Biljartpoint staan gepland!! De wedstijden die vóór die datum staan gepland worden vooralsnog niet gespeeld. Op een later moment bekijken we wat we met deze wedstrijden doen. Ons streven is de districtscompetitie helemaal uit te spelen. Wij gaan ervan uit dat u de locatie ook op de hoogte stelt van deze beslissing.

Op woensdag 16 september komt het bestuur weer bij elkaar om op basis van de situatie op dat moment te besluiten of het we maandag 28 september inderdaad de competitie kunnen gaan starten. Mochten de omstandigheden dan zodanig zijn dat wij het niet verantwoord achten om te starten met de competitie, dan wordt de start van de competitie wederom 4 weken opgeschoven. Laten we hopen dat dit niet nodig is.

De persoonlijke kampioenschappen gaan wel volgens planning van start. De reden hiervoor is dat we voorwedstrijden en finales alleen in locaties laten spelen, waar het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.


Wat betekent dit voor het verloop van de competitie?

Aangezien we nu nog niet kunnen zeggen of de competitie op maandag 28 september of op een latere datum van start gaat, weten we ook nog niet hoe we omgaan met de tot die datum niet gespeelde wedstrijden. Afhankelijk van om hoeveel wedstrijden het gaat zullen we de diverse opties dan tegen elkaar afwegen en daar een besluit over nemen. 

Enerzijds zullen er verenigingen zijn die blij zijn met uitstel van de start van de competitie, anderzijds zullen er ook verenigingen zijn die niets liever willen dan 28 augustus gewoon starten met de competitie. Wij hebben dit in onze overwegingen meegewogen, maar uiteindelijk heeft de zorg voor de gezondheid van onze leden de doorslag gegeven. Wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor dit besluit.

 

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur,

 

Karel Swarts
Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.