Update maatregelen i.v.m. Corona virus

Beste leden,

Het bestuur van KNBB heeft in overleg met de verschillende secties besloten om zowel de landscompetitie als persoonlijke kampioenschappen van seizoen 2019-2020 als beëindigd te beschouwen. Dit betekent concreet dat de huidige stand van de competitie de eindstand is en vervolgronden voor persoonlijke kampioenschappen (inclusief NK’s) niet meer gespeeld zullen worden. Op de website van KNBB kunt u alle besluiten van de verschillende secties lezen.

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke besluiten. Zo zien wij het besluit van KNBB, dat in lijn is met besluiten van de meeste andere sportbonden, ook. Wat dit betekent voor de start van de competitie seizoen 2020-2021 kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We gaan er tot op heden vanuit dat we net als andere jaren eind augustus/begin september kunnen starten met het nieuwe seizoen. Maar dit is volledig afhankelijk van het verdere verloop van de Corona crisis en of men het virus onder controle krijgt c.q. er een geneesmiddel voor op de markt komt.

Wij gaan ons de komende tijd beraden over alle praktische vragen die de huidige situatie met zich meebrengt. Zodra wij u meer kunnen vertellen over inschrijven seizoen 2020-2021, datum ALV etcetera dan hoort u dat van ons. Wij zullen pas iets naar u communiceren zodra er meer zekerheid is over eventuele verlenging van de maatregelen na 28 april. Voordat daar zekerheid over bestaat kunnen wij nog geen besluiten nemen. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Wij hopen van harte dat binnenkort het einde van deze crisis in zicht komt. Verder rest ons allen niets anders dan ons netjes aan de maatregelen te houden en te hopen dat we gezond blijven.

 

Met sportieve groeten,
Namens het bestuur

Karel Swarts
Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

Website KNBB: www.knbb.nl
Website district: www.knbb-shertogenbosch.nl
Website gewest MN: www.gewest-mn.knbbcarambole.nl