Nieuws

Spelen van dubbelpartijen

Beste leden,

We krijgen regelmatig vragen over het spelen van dubbelpartijen en ook gaart het nogal eens een keer fout. Daarom vinden we het belangrijk om jullie hier nu duidelijk over te informeren:

  • Zowel in de avond- als de dagcompetitie mag door een team maximaal 6x per seizoen een dubbelpartij gespeeld worden. De laatste 3 wedstrijden van het seizoen mag geen dubbelpartij gespeeld worden. Als een team meer dan 6 dubbelpartijen speelt of één van de 3 laatste wedstrijden van het seizoen een dubbelpartij speelt, dan kan dit team geen kampioen worden en dus ook niet afgevaardigd worden naar de gewestelijke vervolgronde.
  • Dagcompetitie: alle spelers mogen een dubbelpartij spelen.
  • Avondcompetitie: de hoogst geplaatste speler van een team mag nooit een dubbelpartij spelen.
  • Als in de avondcompetitie een dubbelpartij gespeeld wordt, dan moet degene die de dubbelpartij speelt tegen de laagst geplaatste tegenstander bij libre 2 intervals meer maken en bij driebanden 1 interval.
  • Als in de dagcompetitie een dubbelpartij gespeeld wordt, dan moet degene die de dubbelpartij speelt tegen de laagst geplaatste tegenstander 1 interval meer maken.

 

Mochten ondanks deze toelichting nog vragen zijn over het spelen van dubbelpartijen, dan kunnen deze aan de betreffende wedstrijdleider gesteld worden. De contactgegevens staan hier:  https://www.knbb-shertogenbosch.nl/bestuurszaken.html

 

Met sportieve groeten,

Karel Swarts
Voorzitter KNBB district 's-Hertogenbosch e.o.